เกี่ยวกับเรา

เรามีประวัติที่ยาวนาน มีวิสัยทัศและพันธกิจ มีนโยบายด้านต่างๆมากมาย รู้จักเราให้มากขึ้น

ประวัติความเป็นมา

"กว่า 40 ปี ที่เราทำงานเคียงคู่ท้องทะเลไทย ส่งมอบคุณค่าจากทรัพยากรอันล้ำค่าสู่มือผู้บริโภค"


2518

เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับท้องทะเลไทย

บริษัทของเราถือกำเนิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีดินแดนแห่งผืนน้ำและท้องทะเลไทย ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เรามีประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปตั้งแต่ ปี พ.ศ.2518 เมื่อตอนนั้นเราเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆโดยการรับซื้อปลาจากชาวประมงทั่วไปในท่าเรือประมงและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานี


สร้างเรือประมงเป็นของตัวเอง

ต่อมาเราเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประมงอย่างเต็มตัว โดยเราเริ่มสร้างเรือประมงเป็นของตัวเอง จำนวนเรือประมงของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของเราในเวลาต่อมา กองเรือประมงของเราภายใต้ชื่อ "เรือประมงชัยเจริญ" เป็นกองเรือประมงรายใหญ่ของจังหวัดปัตตานี


2519

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น

ความต้องการปลาป่นสำหรับอาหารสัตว์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เราจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจผลิต "ปลาป่น" สำหรับนำไปผลิตอาหารสัตว์ โดยเริ่มแรกเราก่อตั้งในนามของ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น" โดยนำปลามาเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตเป็นปลาป่นคุณภาพดี


2531

จดทะเบียน "บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด"

ธุรกิจปลาป่นของ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น" เติบโตอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด พ.ศ.2531 เราก็จดทะเบียน "บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด" ขึ้น มีการปรับโครงสร้างองค์กรและขยายธุรกิจ โดย คานเรือ โรงน้ำแข็ง ถูกก่อตั้งตามมาเพื่อรองรับธุรกิจประมงแบบครบวงจร


มาตรฐาน


เราคือใคร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลาป่น วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ คุณภาพสูง โปรตีนสูง ภายใต้มาตรฐานสากล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP

ช่องทางสื่อสารอื่น

ติดต่อเรา

บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำักัด
143 หมู่8 ตำบลบานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: (073) 414-666
แฟกซ์: (073) 414-646
อีเมลล์: pfm@cmr2002.com

เลือกภาษา