ปลาป่น


ส่วนผสมชั้นยอดสำหรับนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ โปรตีนสูง ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันสินค้าปลาป่นของเรานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศ

สินค้าปลาป่น

คือเนื้อปลาบดละเอียดที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนตามมาตรฐาน GMP HACCP เป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับนำไปผลิตอาหารสัตว์

เบอร์กุ้ง

โปรตีน65% - 99.99%
TVBNไม่เกิน 120
น้ำหนัก60 kg./bag

เบอร์หนึ่ง

โปรตีน57% - 99.99%
TVBNไม่เกิน 130
น้ำหนัก60 kg./bag

เบอร์สอง

โปรตีน54% - 99.99%
TVBNไม่เกิน 150
น้ำหนัก60 kg./bag

เบอร์สาม

โปรตีน52% - 99.99%
TVBNไม่เกิน 180
น้ำหนัก60 kg./bag

เบอร์หัวปลา

โปรตีน45% - 54.99%
TVBNไม่เกิน 120
น้ำหนัก60 kg./bag

เราคือใคร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลาป่น วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ คุณภาพสูง โปรตีนสูง ภายใต้มาตรฐานสากล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP

ช่องทางสื่อสารอื่น

ติดต่อเรา

บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำักัด
143 หมู่8 ตำบลบานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: (073) 414-666
แฟกซ์: (073) 414-646
อีเมลล์: pfm@cmr2002.com

เลือกภาษา