บริษัทในเครือ

เรามีบริษัทในเครือจำนวนมากซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม

เรือประมง

เรือประมง มีกองเรือประมงจับปลาอยู่ 50 ลำ ภายใต้ชื่อ 'เรือชัยเจริญ' และ 'เรือประมงชัย' ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักสนับสนุนธุรกิืจในเครือซึ่งเราสามารถควบคุมคุณภาพให้มีความสดมากที่สุดและเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่มีคุณภาพ


  • เรือประมงขณะแล่นออกทะเล
  • เรือประมงขณะเข้าจอดเทียบท่า
  • เรือประมงขณะเข้าจอดเทียบท่า
  • เรือประมงขณะจอดเทียบท่า
  • เรือประมงชัยเจริญ

เราคือใคร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลาป่น วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ คุณภาพสูง โปรตีนสูง ภายใต้มาตรฐานสากล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP

ช่องทางสื่อสารอื่น

ติดต่อเรา

บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำักัด
143 หมู่8 ตำบลบานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: (073) 414-666
แฟกซ์: (073) 414-646
อีเมลล์: pfm@cmr2002.com

เลือกภาษา